#สวนจิตรลดา ห้องทดลองส่วนพระองค์ จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจพลังงานทดแทนของคนไทย ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0
75

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาพลังงานไทย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/943380859205256