สวนอัจฉริยะ

0
575

“สาธารณรัฐสิงคโปร์” ถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลับตรงกันข้ามเพราะรัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็กำลังเร่งนำร่องให้ Garden by The Bay ในย่าน Marina Bay เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้แนวคิดส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะด้านสภาพอากาศ น้ำ การกำจัดขยะ ฯลฯ ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มพื้นที่สีเขียว เมืองปลอดคาร์บอน โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ส่วนในประเทศไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มุ่งสู่การเป็น Smart Cities – Clean Energy ด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการ Smart City : Garden by The Bay จะมีความน่าสนใจอย่างไร ติดตามอ่านได้ที่นี่ https://goo.gl/cNcMRq

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : สวนอัจฉริยะ

บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 21 กันยายน 2559

ภาพจาก : dougleschan.com