สวีเดน ไอเดียเจ๋ง เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นหอปิกนิกลอยฟ้าในสวนสาธารณะ

0
381

ในกรุง Stockholm ประเทศสวีเดน มีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 12 เสา กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมีบางเสาอยู่ในสวนสาธารณะ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นหอปิกนิกลอยฟ้า เพื่อดึงดูดให้คนออกมาเดินสวนสาธารณะให้มากขึ้น ในเบื้องต้น ได้ดำเนินการสร้างก่อน จำนวน 2 เสา โดยเลือกเฉพาะเสาที่โครงสร้างยังมีความแข็งแรงสูงมาใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยออกแบบให้มีทางเดินขึ้นวนรอบเสาไฟ ขึ้นไปยังแพลตฟอร์มลอยฟ้าในแต่ละชั้นที่อยู่ด้านบน แพลตฟอร์มทำจากไม้ซึ่งทอดยาวออกไปสำหรับชมวิวและถ่ายภาพ และที่ชั้นบนสุดสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามา 360 องศาได้โดยรอบ โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะมีพื้นที่สำหรับพักผ่อน สามารถนำขนมและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานได้ด้วย อ่านเพิ่มที่ http://bit.ly/2bPG5Uz

ที่มา: Inhabitat

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/529985013878178