สัมปทานน้ำมันรุกที่ ส.ป.ก. ?

0
259

มีการกล่าวหาว่าคำสั่ง คสช. ที่ 31/2560 เอื้อประโยขน์ให้กลุ่มทุนในการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมโดยมิชอบ เพราะไปรุกที่สปก,ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น แต่ความจริงแล้วคำสั่งนี้ต้องการแก้ไขปัญหาการขัดกันของกฏหมาย และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศมากกว่า

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://bit.ly/2f8lDPM

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : สัมปทานน้ำมันรุกที่ ส.ป.ก. ?

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560

บทความโดย : คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : www.prachachat.net

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/686361691573842