สัมปทานปิโตรเลียมกับสูตรราคาซื้อขายก๊าซ

0
261

การแบ่งผลประโยชน์ให้รัฐ ควรจะเป็นอย่างไรและควรจะใช้ระบบใดในการแบ่งปัน จึงจะทำให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุด คำถามนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันทุกครั้งที่มีการพูดถึงการเปิดให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ เรื่องของราคาปิโตรเลียมว่าควรจะมีสูตรการซื้อขายอย่างไร กลับไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญ ทั้งๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้พลังงานโดยตรง สูตรราคาซื้อขายมีความจำเป็นแค่ไหน ติดตามอ่านได้ที่นี่ https://goo.gl/2xDbQP

พลังงานรอบทิศ : “สัมปทานปิโตรเลียมกับสูตรราคาซื้อขายก๊าซ”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559

ภาพจาก : http://tcktcktck.org/