สำนักงานพลังงานสากลของประเทศฝรั่งเศส หรือ International Energy Agency (IEA) คาดการณ์จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ทุกปี ส่งผลให้ในอนาคตอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า การใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดของโลก

0
588

ที่มา : www.energysavingmedia.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/418770484999632