สินค้าสำเร็จรูปมีค่าผลิต-จัดส่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ราคาเท่ากับวัตถุดิบ …LPG ก็เช่นกัน

0
313

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/450608141815866:0