หนึ่งในข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงและตั้งคำถามว่า เหตุใดราคาจำหน่ายเอทานอลในประเทศซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในน้ำมันแก๊สโซฮอล จึงมีราคาจำหน่ายแพงกว่าน้ำมันเบนซิน และแพงกว่าราคาเอทานอลในตลาดโลก

0
427

จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลในประเทศแพงตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นประเด็นด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนในประเทศที่มีความอ่อนไหว ผมจึงขอใช้พื้นที่นี้อธิบายกับท่านผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะข้อเท็จจริงราคาเอทานอลที่ควรจะเป็น และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1owiGjl

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/304245863118762:0