หน้าฝนนี้ ในหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและเตรียมพร้อมรับมือนะครับ

0
254

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/686565528220125