หลังจากที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเร่งเดินหน้าเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชนได้รับรู้…

0
331

และนี่คือ “13 ข้อต้องรู้” ที่นำมาเพื่อจะได้ทราบถึงข้อกำหนด และใช้โซลเชียลได้อย่างถูกต้อง

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/656690034541008:0