หลายกระแส ราคาน้ำมัน

0
290

ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น-ลง ตามกลไกตลาดโลก อย่าเพิ่งเชื่อ เพียงแค่ “เขาเล่าว่า”… ความจริงหลายอย่างตรวจสอบได้ด้วยตนเอง….

ที่มา : Topic : หลายกระแส ราคาน้ำมัน

Link : https://goo.gl/QJxSgg