หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เราเลือกค่าไฟได้ !

0
22031
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เราเลือกค่าไฟได้ ! นอกจากแบบ ”อัตราก้าวหน้า” ที่ใช้กันทั่วไปแล้ว บ้านอยู่อาศัยสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use) ที่เป็น “อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้”แบบเดียวกับที่โรงงานทั่วไปใช้ได้ด้วย
.
TOU ดีอย่างไร ?
TOU ในปัจจุบัน แบ่งเป็นช่วง On Peak ที่ค่าไฟสูง และ Off Peak ที่ค่าไฟต่ำ ถ้าคุณสามารถจัดให้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อยู่ในช่วงเวลา Off Peak ได้เป็นส่วนใหญ่ ค่าไฟทั้งเดือนของคุณก็จะถูกลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันว่าคุณตกอยู่ในอัตราก้าวหน้าขั้นบันไดไหนซึ่งมีตั้งแต่ 3.24 บาท/หน่วย ไปจนถึง 4.42 บาท/หน่วย
.
ลองคำนวณจากโครงสร้างค่าไฟและค่ามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น (ดูตัวอย่างด้านล่างในกรณีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์) หากคิดดูแล้วว่าคุณน่าจะได้ประโยชน์ ก็สามารถลองใช้ดูจริง ๆ ได้ โดยแจ้งการไฟฟ้าเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ TOU ที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟที่บ้านคุณ ทั้งนี้ หากใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะสามารถขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราก้าวหน้าแบบเดิมก็ได้
.
ตัวอย่างอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์
– On Peak คือ ช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง ค่าไฟฟ้าจะสูง : จันทร์-ศุกร์ 9.00-22.00 น. ค่าไฟ ~5.80 บาท/หน่วย สำหรับบ้านอยู่อาศัย (~4.33 บาท/หน่วย สำหรับกิจการขนาดใหญ่)
– Off Peak คือ ช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ ค่าไฟฟ้าจะต่ำ : จันทร์-ศุกร์ 22.00-9.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ ตลอดทั้งวัน ค่าไฟ ~2.64 บาท/หน่วย สำหรับบ้านอยู่อาศัย (~2.64 บาท/หน่วย สำหรับกิจการขนาดใหญ่)
– ในส่วนของค่ามิเตอร์ TOU หากอยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะต้องชำระค่าต้องจ่ายค่ามิเตอร์แบบ TOU 6,640 บาท* (แบบ LV) ส่วนในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีค่าใช้จ่ายตอนติดตั้งมิเตอร์ TOU 3,740 บาทสำหรับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส (สำหรับมิเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นจะแพงขึ้น)
.
📌 TOU ทำให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมและประหยัดค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายได้ โดยการเลือกเวลาที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม (Optimization) เช่น การซักผ้าและ/หรือรีดผ้าในเวลา Off Peak โรงงานสามารถเลือกเดินเครื่องจักรในเวลา Off Peak เป็นต้น
.
📌 ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า ระบบ TOU ช่วยให้มีการใช้สม่ำเสมอได้มากขึ้น และช่วยลดการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟโดยรวมสำหรับทุกคน
.
🤔 ในงานแถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ERS ได้เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตและการใช้งาน รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงการปรับปรุงระบบ TOU ดังนี้
1-ปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU) ให้จูงใจและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน
2-ส่งเสริมการใช้ TOU โดยปรับค่าธรรมเนียมให้สะท้อนกับค่ามิเตอร์ที่นำไปเปลี่ยน ปรับให้อัตรา TOU เป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ
3-แยกค่า Ft ตามช่วงเวลาของ TOU เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคว่าควรใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
*ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130
ℹ️ อ่านแถลงการณ์ Press Release ได้ที่ http://bit.ly/2HYWRjR
ℹ️ อ่านเพิ่มเติม TOU ดีอย่างไร ? http://bit.ly/3mVBxu8
ℹ️ ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อย่างไร ? https://www.mea.or.th/profile/110/266
.