หลายประเทศบังคับให้ไฟฟ้าเป็นบริการที่จัดสรรไว้สำหรับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ประเทศไทยก็มีนโยบายในเรื่องนี้เช่นกัน จะเป็นอะไรบ้างนั้น

0
438

ติดตามอ่านได้ที่นี่ https://goo.gl/vSNx5U

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย: ไฟฟ้าเพื่อสังคมที่เท่าเทียมกัน ใครเห็นด้วย ยกมือขึ้น

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 7 กันยายน 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/537107969832549:0