หลายประเทศ “รวย” ทรัพยากรแต่เจริญช้ากว่าประเทศที่ “จน”

0
247

เพราะธรรมภิบาลในการบริหารทรัพยากรอ่อนด้อย จึงมีการทำดัชนีและจัดอันดับการกำกับดูแลทรัพยากร (RGI) ของ 81 ประเทศ แม้ไม่มีประเทศไทยในดัชนีแต่เขาเคยทำกรณีศึกษา และได้เสนอให้ไทยเข้าร่วม EITI (โครงการเพื่อความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากร) เพื่อลดความขัดแย้งที่ทำให้รัฐไม่เดินหน้าโครงการหลายอย่าง จนประเทศต้องเสียโอกาส

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://bit.ly/2va4hZu

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : พลังงานไทยกับดัชนีโลก

บทความจาก : หนังสือพิมพ์
– โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2560
– กรุงเทพธุรกิจ พลังงานเพื่อความยั่งยืน : พลังงานไทยกับดัชนีโลก
ฉบับวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560

บทความโดย : คุณอานิก อัมระนันทน์
อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

ภาพจาก : Youtube @John James

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/685890608287617