หากการผลิตก๊าซในประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยังสูงอยู่ ทางเลือกเดียว คือ นำเข้า LNG มากขึ้น

0
294

ต้องพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากขึ้น เสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น รัฐได้รายได้จากค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมน้อยลง อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขาดวัตถุดิบสำคัญ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องหยุดชะงัก รัฐจึงต้องเร่งหาข้อยุติเกี่ยวกับสัมปทานทั้ง 2 แหล่งและเปิดสัมปทานรอบใหม่ให้เร็วที่สุด

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/E1iMz5

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : ก๊าซธรรมชาติของไทย ทางเลือกเหลืออยู่ไม่มาก

บทความจาก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

ภาพจาก : blog.mslgroup.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/546557175554295:0