หากจะกล่าวถึงคำว่า “กองทุนพลังงาน” ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจะนึกถึงการเก็บเงินเพิ่มจากราคาน้ำมันขายปลีกที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เสมือนว่าเป็นการเก็บภาษีทางตรงจากการใช้น้ำมันของประชาชน ทั้ง ๆ ที่ราคาน้ำมันก็แพงอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องเก็บเงินเพิ่ม เก็บไปทำอะไร แล้วเราหรือส่วนรวมระดับประเทศจะได้อะไรจากการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน

0
406

คำถามเหล่านี้ ถูกขยายความกังขา ตั้งข้อสงสัยให้เพิ่มขึ้น….

ในวันนี้ ผมจะพยายามอธิบายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยเหล่านี้ และจะมาตอบคำถามให้เข้าใจตรงกัน นะครับ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1rzgmNp

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315059728704042:0