หากแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุทั้งสองแหล่งไม่ได้ จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนค่าครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย

0
400

ที่มา : ผลกระทบจากการผลิตก๊าซที่ขาดความต่อเนื่อง
บทความจาก Facebook : Manoon Siriwan
http://on.fb.me/1RaxxAc

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/417306455146035:0