หากในอนาคตมีความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้า ประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือประเทศที่มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0
80

รู้หรือไม่ ?? หากในอนาคตมีความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้า ประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือประเทศที่มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่วนประเทศที่ยังพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน รถยนต์ไฟฟ้าก็อาจช่วยลดมลภาวะได้ไม่เต็มที่

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1237221933154479