องทุนน้ำมันฯทำให้ราคาน้ำมันแพงจริง “แต่!” นั่นเป็นเรื่องในอดีต เพราะเคยมีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯในอัตราที่สูงมาก แต่ในปัจจุบัน หลังรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาพลังงานไปมากกว่า 90% ทำให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯน้อยลง ดังนั้นการเรียกร้อง่ให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันฯจะส่งผลกระทบด้านใดบ้าง

0
251

หาคำตอบได้ที่นี่…
ที่มา : พลังงานรอบทิศ : กองทุนน้ำมันทำให้น้ำมันราคาแพงจริงหรือ?
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 7
https://goo.gl/mU8IMQ