อันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง #หน้าฝน มีอะไรบ้าง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วควรรับมืออย่างไร ?

0
526

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/671354596407885:0