อากาศสกปรกก็สามารถเป็นแหล่งผลิตพลังงานใหม่ได้ด้วย

0
262

ทีมวิจัยจากสองมหาวิทยาลัยในประเทศเบลเยี่ยม ม. Antwerp และ ม. KU Leuven ค้นพบวิธีฟอกมลพิษในอากาศให้เป็นพลังงาน ด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีทางแสง หรือ Photoelectrochemical Cell นอกจากจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้แล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานใหม่ให้เราได้อีกด้วย ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวกระตุ้น สามารถใช้ฟอกมลพิษในอากาศ โดยเปลี่ยนให้เป็น CO2 ในขณะเดียวกันก็ผลิตก๊าซไฮโดรเจนเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในยานพาหนะได้อีกด้วย

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2q4NOCA

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/650039631872715