“อิหร่าน มาแน่” เมื่อวันก่อน “อิหร่าน” ออกมาประกาศแล้ว มีแผนการลงทุนในแหล่งน้ำมันในประเทศถึง “สองหมี่นห้าพันล้าน” เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณเกือบ “ล้านล้าน” บาท บริษัทพลังงานหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็น BP StatOil Eni Sinopec ต่างก็ไม่อยากตกรถไฟขบวนนี้ นี่หมายถึง ปริมาณน้ำมันที่จะถูกผลิตออกมาอีกมหาศาลเข้าสู่ “ตลาดโลก” และแน่นอน เมื่อมีของขายในตลาดมาก ย่อมส่งผลต่อ “ราคา” คงต้องจับตาดูกันยาวๆ

0
325