อุดหนุนราคาพลังงาน สร้างความเสมอภาคด้านพลังงาน จริงหรือ ?

0
218

“อุดหนุนราคาพลังงาน สร้างความเสมอภาคด้านพลังงาน จริงหรือ ?”

การอุดหนุนราคาพลังงานสำหรับประเทศไทยนั้น ช่วยคนรวยมากกว่าที่จะช่วยคนจน และรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณไปช่วยคนผิดกลุ่ม กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้
…แล้วรัฐมีวิธีการใดที่จะช่วยคนจนได้ ให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมได้บ้าง?