“อุดหนุนราคาพลังงาน สร้างความเสมอภาค จริงหรือ ?”

0
198

การอุดหนุนราคาพลังงานนั้น ช่วยคนรวยมากกว่าที่จะช่วยคนจน เพราะคนรวยใช้และซื้อพลังงานมากกว่าคนจนหลายเท่าตัว ทำให้สูญเสียงบประมาณไปช่วยคนผิดกลุ่ม กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ
…แล้วรัฐมีวิธีการใดที่จะช่วยคนจน และสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้บ้าง ?

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/528776600665686:0