อุดหนุนราคาพลังงาน คนจน คนรวย ใครได้ประโยชน์

0
313

“เหตุใด รัฐจึงจัดสรรให้เอกชนเข้ามาจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม?”

มีผู้สงสัยว่า เหตุใดรัฐจึงไม่ดำเนินการสำรวจขุดเจาะ จัดการทรัพยากรปิโตรเลียมเอง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ด้วยข้อจำกัดของรัฐในเรื่องบุคลากร ความรู้ (Know-How) รวมถึง ขั้นตอนในการสำรวจและผลิตที่ต้องใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีราคาแพง อีกทั้ง ธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงมากและต้องใช้เงินลงทุนมาและโอกาสที่จะสำรวจพบปิโตรเลียมมีเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น

ที่รัฐ “ยกให้เอกชน” คือความเสี่ยงในการลงทุน โดยรัฐทำหน้าที่กำกับดูแล จัดเก็บภาษีเข้ารัฐ และเลี่ยงการใช้งบประมาณของประเทศมาเสี่ยงลงทุน ซึ่งจะเอื้อให้รัฐนำงบประมาณที่มีจำกัดไปทำประโยชน์โดยตรงให้ประชาชนได้มากกว่า