เกร็ดจากงาน Dinner Talk 3 ปี ERS “ยืนหยัดปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนของคนไทยทุกๆคน”

0
325

หากมัวแต่ #ยื้อ เรื่อง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ สัมปทานจะหมดอายุแล้วประมูลไม่ได้ ! …การผลิตขาดช่วง ต้องนำเข้าก๊าซ LNG มาทดแทนทุกๆตันที่นำเข้า รัฐบาลต่างชาติได้ภาษี ได้ค่าภาคหลวง
รัฐบาลไทยไม่ได้ คนไทยเสียโอกาส

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/658974807645864:0