เกร็ดจากงาน Dinner Talk 3 ปี ERS

0
269

“ยืนหยัดปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนของคนไทยทุกๆคน”

“NOC แม้เป็นของรัฐ 100% แต่ไม่โปร่งใสอย่างที่คิด
เช่นที่เวเนซุเอลา ที่มีการใช้เงินทำโครงการเอง
โดยไม่ผ่านระบบงบประมาณของรัฐ ขาดการตรวจสอบ-ถ่วงดุล”

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/655751254634886:0