เคนยาผลิตไฟฟ้าจาก “พลังงานความร้อนใต้พิภพ”

0
233

เคนยาผลิตไฟฟ้าจาก “พลังงานความร้อนใต้พิภพ” โดยเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่หันมาใช้ประโยชน์จากไอความร้อนที่พวยพุ่งขึ้นจากรอยแยกของเปลือกโลก ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้ามากขึ้น และตอบรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจ

ในปี 2019 เคนยามีกำลังผลิตจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่ที่ 745 เมกะวัตต์ เพิ่มจาก 45 เมกะวัตต์ในปี 1985 ด้วยกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคธุรกิจในเคนยาเติบโตขึ้นจากการมีพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและราคาเหมาะสม พร้อมทั้งยังมีแนวโน้มเป็นที่น่าพึงพอใจว่าจะสามารถรองรับการใช้งานในครัวเรือนได้เพียงพอในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลเคนยาตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2050 ไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน

#พลังงานน่ารู้
? จากสถิติประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้าได้ของ IEA ในเคนยา มีประชากร 75% ที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ในขณะที่ทั้งภูมิภาค Sub-Saharan Africa ที่เคนยาตั้งอยู่นั้น มีประชากรเพียง 45.4% ที่เข้าถึงไฟฟ้าได้ ส่วนในประเทศไทยนั้น มีประชากร 100% ที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้

ℹ️ ที่มา
https://newclimate.org/…/the-role-of-geothermal-and-coal-i…/
https://www.independent.co.uk/…/geothermal-kenya-africa-gre…
ℹ️ สถิติจาก IEA https://www.iea.org/…/sdg7-data-and-p…/access-to-electricity

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1274856979390974