“เครื่องดักหมอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”…พลิกผืนป่าให้ชุ่มชื้น พลิกผืนดินให้ชุ่มฉ่ำ

0
551

ด้วยพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสังเกตเห็นว่าเมื่อหมอกลอยมากระทบกับก้อนหินจะจับตัวกันเป็นหยดน้ำไหลลงสู่พื้นดิน ส่งผลให้ต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงาม ถ้าสามารถนำประโยชน์จากหมอกมาใช้ได้ก็จะเกิดประโยชน์ทางการเกษตรบนที่สูงที่มีหมอกหนาแน่น ต่อมาพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริให้ประดิษฐ์แผงดักหมอกขึ้น โดยใช้วัสดุที่ง่าย ราคาถูก

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Z7AzZDp98Do

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/574070269469652