เงินกองทุนน้ำมันไม่เข้ากระทรวงการคลัง..เค้าบริหารกองทุนยังไง ไม่เห็นมีข้อมูล

0
262

Q : เงินกองทุนน้ำมันไม่เข้ากระทรวงการคลัง..เค้าบริหารกองทุนยังไง ไม่เห็นมีข้อมูล ?

A : อย่าสับสนนะครับ…เงินกองทุนฯ ใช้เพื่อพยุงราคาน้ำมัน
ไม่ใช่เงินเข้างบประมาณส่วนกลางอย่างภาษี จึงไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ทุกสัปดาห์มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้และฐานะกองทุนทาง www.efai.or.th