เชิญรับชม เทปรายการ อาสาคลายทุกข์ ทางช่อง Springnews วันที่ 5 มกราคม 2559 การพูดคุยในหัวข้อ”ร่าง พรบ.ปิโตรเลียม ใครได้ ใครเสีย?” (ตอนที่ 1) (ตอนที่ 2 ถ่ายทอด วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.)

0
263

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5qvWsz5gFbY

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/438612179682129