เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้น้ำมันแพง ?

0
1293

เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้น้ำมันแพง ?

เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้น้ำมันแพง ?
.
รู้หรือไม่ว่าน้ำมันที่คนส่วนใหญ่เติมนั้นมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพอยู่ อาทิ กลุ่มเบนซินจะผสมเอทานอลเป็นแก๊สโซฮอล กลุ่มดีเซลจะผสมเมทิลเอสเตอร์ เป็นไบโอดีเซล แต่ต้นทุนของเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้ยังสูงเกินควร ที่สามารถขายได้ก็เพราะมีการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเกรดอื่นเพื่อนำไปอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพให้ราคาถูกลง แถมยังไปอุดหนุนราคาแก๊สหุงต้มอีกด้วย
.
การเก็บเงินอุดหนุนทำให้น้ำมันเกรดที่ถูกเก็บเงินอุดหนุนมีราคาแพงขึ้นกว่าที่ควร นอกจากนี้ หากทิ้งไว้ในอนาคตกองทุนน้ำมันจะไม่พอใช้ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันหากราคาปิโตรเลียมสูงขึ้นมาก อีกทั้งยังทำให้ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไม่เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ เพราะผลิตมายังไงก็ขายได้
.
กองทุนน้ำมันควรจะปรับการอุดหนุนอย่างไร ? เชื้อเพลิงชีวภาพจะไปทางไหนต่อ ? คลิปนี้มีคำตอบ
.
ℹ️ อ่านแถลงการณ์ Press Release ได้ที่ http://bit.ly/2HYWRjR
.
#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ

Posted by กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS on Wednesday, April 7, 2021

เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้น้ำมันแพง ?
.
รู้หรือไม่ว่าน้ำมันที่คนส่วนใหญ่เติมนั้นมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพอยู่ อาทิ กลุ่มเบนซินจะผสมเอทานอลเป็นแก๊สโซฮอล กลุ่มดีเซลจะผสมเมทิลเอสเตอร์ เป็นไบโอดีเซล แต่ต้นทุนของเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้ยังสูงเกินควร ที่สามารถขายได้ก็เพราะมีการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเกรดอื่นเพื่อนำไปอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพให้ราคาถูกลง แถมยังไปอุดหนุนราคาแก๊สหุงต้มอีกด้วย
.
การเก็บเงินอุดหนุนทำให้น้ำมันเกรดที่ถูกเก็บเงินอุดหนุนมีราคาแพงขึ้นกว่าที่ควร นอกจากนี้ หากทิ้งไว้ในอนาคตกองทุนน้ำมันจะไม่พอใช้ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันหากราคาปิโตรเลียมสูงขึ้นมาก อีกทั้งยังทำให้ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไม่เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ เพราะผลิตมายังไงก็ขายได้
.
กองทุนน้ำมันควรจะปรับการอุดหนุนอย่างไร ? เชื้อเพลิงชีวภาพจะไปทางไหนต่อ ? คลิปนี้มีคำตอบ
.
ℹ️ อ่านแถลงการณ์ Press Release ได้ที่ http://bit.ly/2HYWRjR
.