เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายให้กับ Association of International Petroleum Negotiators (AIPN)

0
374

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/435242796685734:0