เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง คุณมนูญ ศิริวรรณ ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ที่จัดโดยเครือข่ายรณรงค์ขุดคลองกระไทย

0
236

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/436352319908115:0