เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เสริมความมั่นคงพลังงาน

0
324
ทิศทางประเทศไทย : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เสริมความมั่นคงพลังงาน
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับที่ : 5186
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ่านหินที่นำมาใช้ในประเทศไทยปัจจุบันมี 2 ภาค ได้แก่ ภาคผลิตไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม คือ การใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความร้อน ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่หาได้ง่ายกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอื่นและมีราคาไม่แพง-ไม่ผันผวนมากนัก จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานต้นกำลังที่ต้องการความเสถียร ทั้งยังมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS : LNG) ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแทน LNG ก็จะช่วยทำให้ลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนจากค่าไฟฟ้า เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ แต่การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมักเกิดปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นในกานดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในหลายประเทศ ถ่านหินยังไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นที่ต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยทำให้ลดและจำกัดมลพิษจากการใช้ถ่านหิน
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด หรือ Clean Coal Technology เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการกำจัด หรือลดมลพิษในการนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่ ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal technology) มี 3 วิธีการ คือ ก่อนทำการเผาไหม้ เป็นการปรับระดับถ่านหิน เพื่อลดปริมาณขี้เถ้าและกำมะถันที่ปะปนอยู่ในถ่านหิน ขณะเผา เป็นการนำเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในกระบวนการเผา และหลังการเผา เป็นการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผา ก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
และจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก พบว่าการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอัลทรา-ซูเปอร์คริติคัล (Ultra-Supercritical: USC) ที่ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ทันสมัย สะอาดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ล่าสุดที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอัลทรา-ซูเปอร์คริ ติคัล (Ultra-Supercritical) เช่นจากตัวอย่างของบริษัท GE ที่ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี USC มาใช้ อาทิ โรงไฟฟ้าRDK8 ประเทศเยอรมนี และ โรงไฟฟ้า TanjungBin4 ประเทศมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพในอัตราสูงถึง 49% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ระดับ 33% และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นทุกๆ เปอร์เซ็นต์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า ในขณะที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2% โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทันสมัยต้องอาศัยเครือข่ายอันซับซ้อนของเซ็นเซอร์ ตัวควบคุมแบบดิจิตอล และคอมพิวเตอร์ควบคุมการปฏิบัติงานของระบบย่อยต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้า สมรรถนะด้านดิจิตอล และระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ นี้เองที่จะสามารถช่วยให้การปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศลดลงไปอีกด้วย
ดังนั้น ความจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ให้ทุกคนได้รับทราบจึงยังคงต้องทำต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความเข้าใจที่ตรงกัน และรับทราบถึงความจำเป็นของประเทศในการสร้างสมดุลในการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และหากประเทศไทยเรามีการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สมดุลแล้ว นอกจากจะทำให้ประเทศเราลดความเสี่ยงจากการกระจายการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศด้วย และจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)ประเทศไทยจะค่อยๆ มุ่งสู่สมดุลใหม่ในการผสมผสานแหล่งพลังงานในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยผนวกรวมกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่เชื่อมโยงจากประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 20) ไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 37) ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ร้อยละ 20) และถ่านหิน (ร้อยละ 23) ในปี พ.ศ.2579 ซึ่งเป็นช่วงปลายแผนของยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์พลังงาน ครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-ers/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/646397078903637/