เทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี กักเก็บ CO2 ได้ ผลิตไฟฟ้าเป็นของแถมอีกด้วย

0
2686

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell University ได้คิดค้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Cell) ที่นอกจากจะสามารถเปลี่ยน CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกให้เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนของแข็งได้แล้ว ยังผลิตไฟฟ้าได้เป็นของแถมอีกด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้ใช้ก๊าซผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (ที่อยู่ในอากาศ) เป็นขั้วแคโทด โดยมีโลหะอลูมิเนียมเป็นขั้วแอโนด สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 13 แอมแปร์ ชั่วโมง ต่อ 1 กรัมคาร์บอนของแข็งที่ขั้วแคโทด และให้ศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1.4 โวลต์ ซึ่งสูงเทียบเท่ากับระบบแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (ที่ใช้โลหะลิเธียมเป็นขั้วไฟฟ้า) และนี่ก็ถือเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Technology) อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศ สามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://bit.ly/2aIIwTA หรือสามารถสืบค้นผลงานวิจัยนี้ได้ในวารสาร Science Advances ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
ที่มา: Science Daily

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/521115884765091