เที่ยวเหมืองถ่านหิน

0
278

การทำเหมืองเป็นสิ่งเกิดมาเนิ่นนาน มันขึ้นกับว่าเราจะทำเหมืองอย่างไร มีกฎระเบียบอย่างไร ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกอยู่กับใคร การกระจายรายได้เกิดขึ้นแค่ไหน ฯลฯ
สำหรับการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า แน่นอนว่าเทรนด์ของโลกอนาคต คงมีสัดส่วนลดน้อยลง แต่หากพูดกันในโลกปัจจุบัน ถ่านหินก็ยังเป็นพลังงานที่มีราคายอมรับได้
กลุ่มผลิตไฟฟ้าย่อมสนใจถ่านหินเพราะคุมราคาได้ดีและเชื่อมั่นได้เพราะใช้มานาน ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ก็ต้องต่อต้านเพราะถ่านหินปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าก๊าซธรรมชาติ อะไรคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนพลังงานไทย

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://bit.ly/2n94JRy

บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก : news.mthai.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน