เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

0
332

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า เพจกลุ่มปฏิรูปพลังงาน
เพื่อความยั่งยืน ERS

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/513809362162410:0