เนเธอร์แลนด์จะเดินหน้าติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง ด้วย 5 กังหันน้ำศักยภาพกำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของประชากร 1,000 ครัวเรือน นอกจากนั้น โครงการดังกล่าว ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผนังกั้นคลื่นพายุที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

0
637

ทีมา : http://www.energysavingmedia.com/

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/420381388171875