เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า สร้างมูลค่าแบบยั่งยืน

0
269

“เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า สร้างมูลค่าแบบยั่งยืน”
ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นปีละ 27 ล้านตันแต่มีการกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 30% ศูนย์บริหารจัดการขยะที่ตำบลแพรกษา สมุทรปราการ เป็นตัวอย่างที่น่าส่งเสริมมาก เพราะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องของกลิ่นเหม็น น้ำเสียกระจาย และไฟไหม้ นับเป็นโรงไฟฟ้าหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ไม่ถูกต่อต้าน เพราะชุมชนสัมผัสได้ว่าทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมาก อ่านเพิ่มเติมได้ที่…

Link : http://bit.ly/2htkvb4
ที่มา ทิศทางประเทศไทย : เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า สร้างมูลค่าแบบยั่งยืน
บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร