เปิดตัวแนวร่วมใหม่ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน 4 ท่าน

0
308

จากซ้าย ได้แก่

คุณประวิทย์ ประกฤตศรี – ตัวแทนสภาหอการค้า
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดื์ – อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน – ผู้อาวุโสภาคประชาสังคมและนักต่อสู้คอร์รัปชั่น
คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข – ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม

และพร้อมถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/363529500523731