เปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี

0
260

ต้นทุนการจัดหาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น กบง.จึงต้องเข้ามาตรึงราคาไว้ ซึ่งขัดกับนโยบายรัฐที่ต้องการเปิดเสรี ไม่แทรกแซง ยกเลิกการอุดหนุน ปล่อยให้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด การเปิดเสรี หากทำได้ จะช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าหรืออาจไม่ต้องนำเข้าเลยก็ได้

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/h7sNS4

ที่มา พลังงานรอบทิศ : เปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีดูเพิ่มเติม