เพราะพลังงานเป็นเรื่องซับซ้อน… สาธารณชนควรรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ จากงาน ผ่าความจริงพลังงาน 25 มิถุนายน 2558

0
595

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/413022288907785:0