เพราะอะไร? ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย ที่มีน้ำมันมากมายขนาดเคยอยู่ในกลุ่ม OPEC แต่กลับผลิตน้ำมันไม่พอใช้…

0
445

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/356202511256430:0