เพราะอะไร? เมืองไทยถึงมีแค่ฤดูร้อน ร้อนมาก และร้อนที่สุด

0
213

เพราะอะไร? เมืองไทยถึงมีแค่ฤดูร้อน ร้อนมาก และร้อนที่สุด ☀️☀️☀️
.
ในฤดูฝนบางพื้นที่ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตา แต่อีกพื้นที่ฝนกลับทิ้งช่วงยาวนาน แถมในหน้าร้อนยังร้อนแล้งและยาวนานขึ้นทุกที ทั้งหมดนี้เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming) และเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจก่อนว่า สภาพอากาศ (Weather) คือสภาพลมฟ้าอากาศในวันหนึ่ง ๆ ส่วนภูมิอากาศ (Climate) คือแนวโน้มสภาพอากาศอย่างกว้าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ในระยะยาว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงหมายถึง ความผันผวนของฤดูกาล
.
ส่วนภาวะโลกร้อนหมายถึง ปรากฏการณ์ที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีของดวงอาทิตย์ออกไปได้เพียงพอ ทำให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ผลที่ตามมาคืออุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของพื้นผิวโลกสูงขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุหลักนั้นเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาล
.
ที่มา https://www.reanrooclimatechange.com/learning-detail01.html

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1354508051425866