เพิ่มประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ด้วยต้นแบบใบพัดเลียนแบบปีกของแมลงปอ

0
498

นักวิจัยจาก ม. Sorbonne University และศูนย์วิจัย École Nationale Supérieure des Arts et Métiers-ParisTech ได้ออกแบบใบพัดเลียนแบบปีกของแมลงปอ เนื่องจากปีกของแมลงปอมีความยืดหยุ่นสามารถทนต่อแรงของลมที่มาประทะได้ จึงได้นำแนวคิดนี้ไปประดิษฐ์เป็นใบพัดกังหันลมที่มีความยืดหยุ่น และจากการทดสอบพบว่าใบพัดกังหันลมที่มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับใบพัดที่ไม่ยืดหยุ่นเลย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังคงต้องศึกษาเพื่อค้นหาสภาวะและชนิดของวัสดุที่เหมาะสมที่สุดและขยายผลการศึกษาต่อไป อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2r883RI

ที่มา Inhabitat.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/659925804217431