เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากต่างชาติ ไทยควรเร่งพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ไทยจะก้าวเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของอาเซียนได้ต้องทำอย่างไร?

0
396

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/371469199729761:0