เพื่อให้พสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัยและร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางองค์การขนส่วนมวลชน กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำแผนผัง ข้อมูลการเดินทางทั้งสายรถเมล์ที่ผ่าน จุดรับ-ส่ง ที่จอดรถ และเส้นทางเดินเรือ เพื่ออำนวยความสะดวก

0
511

จุดใดใกล้บ้าน สามารถตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/2etE4Md

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/565881403621872