เมืองไทยเริ่มเข้าสู่ยุคของการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติกันแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้คือ การแย่งใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีระหว่างภาคประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีผู้พยายามสร้างกระแสให้เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

0
507

ภาคประชาชนนำโดยแกนนำเอนจีโอและนักวิชาการภาคประชาชนกลุ่มหนึ่ง ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรก๊าซแอลพีจีที่ได้จากโรงแยกก๊าซให้ประชาชนได้ใช้ก่อน ถ้ามีเหลือค่อยให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้ ถ้าไม่เหลือก็ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบเองโดยใช้ในราคานำเข้า ไม่ต้องมีการอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันฯเหมือนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องมาเป็นภาระของกองทุนน้ำมันฯ ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมาขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีกับประชาชน ข้อเสนอนี้ฟังดูน่าเชื่อถือ ประชาชนก็ชอบ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าก๊าซหุงต้มเพิ่ม

วันที่ 24 กันยายน 2557
ที่มา: http://bit.ly/1rkxPug

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/305990549610960:0