“เมื่อทุกคนพูดบนฐานข้อมูลเดียวกันก็จะไม่มีปัญหา ที่มาแตกแยกกันเพราะข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็มากล่าวหากัน” – อานิก อัมระนันทน์ – ผ่าความจริงพลังงาน

0
408

หนึ่งในข้อเสนอของกลุ่ม ERS เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล คือ การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ โดยไทยควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเพื่อความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากร หรือ EITI

EITI คืออะไร บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นไปในลักษณะใด หาคำตอบได้ที่
“EITI แก้ขัดแย้งพลังงาน”
7 กุมภาพันธ์ 2558
http://on.fb.me/1KJy8Jh

“ทางออก: รัฐ “ขัด” มติ สปช.”
21 มกราคม 2558
http://on.fb.me/1M6pu5y

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/385113118365369:0